ATENȚIE FRAUDE – eCredit

ATENȚIE FRAUDE


O.C.N. EASY CREDIT S.R.L. își atenționează clienții săi, despre utilizarea, de către persoane, la moment neidentificate, a unor scheme ilicite, ce au drept scop deposedarea clienților noștri de mijloace financiare. Astfel, sunt expediate SMS-uri, E-mailuri, mesaje electronice prin intremediul aplicațiilor VIBER, WhatsApp, Telegram etc. din numele O.C.N. EASY CREDIT S.R.L. cu informația falsă privind pretinse datorii la credite și cu solicitarea achitării acestora, online la un Număr de cont ce NU aparține companiei. În cazul, în care ați recepționat asemenea mesaje rugăm să apelați neîntârziat reprezentanții O.C.N. EASY CREDIT S.R.L. la numărul de telefon 022 -838-888, sau să vă apropiați la unul din oficiile noastre.

Administrația
O.C.N. EASY CREDIT S.R.L.Comisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.