Dezvăluirea informației

Informația privind activele, obligațiile, veniturile și cheltuielile, numărul de contracte

mil. MDL 2017 2018 2019 2020
Active 621 790 953 909
Împrumuturi acordate, sold 596 776 938 885
Număr contracte de împrumut, mii 141 169 180 124
Provizioane, sold 25 39 47 106
Capital propriu 381 498 602 660
Credite bancare și împrumuturi 214 243 290 207
Total venituri 247 316 391 397
Total cheltuieli 120 143 217 252
Profit net 127 173 174 145

Pentru detalii cu privire la indicatorii financiari accesați link-ul https://www.cnpf.md/ro/organizatii-de-creditare-nebancara-6456.html

Situații financiare 2021 și Extras din Raportul de audit 2021
Situații financiare 2020 și Extras din Raportul de audit 2020