Cadrul normativ

Activitatea de microfinanțare reprezintă un proces complex de interacțiuni între persoane fizice și/sau juridice pe de o parte și un participant profesionist pe piața financiară nebancară (organizație de microfinanțare) a Republicii Moldova.

Procesul în cauza este reglementat de un șir de acte normative, iar cele mai importante vi le punem la dispoziția Dumneavoastră prin accesarea următoarelor link-uri:

Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002

http://lex.justice.md/md/325085/

Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară Nr. 1 din 16.03.2018

http://lex.justice.md/md/374785/

Legea privind contractele de credit pentru consumatori Nr. 202 din 12.07.2013

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=349422&lang=1

Legea privind protecția consumatorilor Nr. 105 din 13.03.2003

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

Legea privind Comisia Națioanală a Pieței Financiare Nr. 192 din 12.11.1998

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311627

Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Nr. 190 din 26.07.2007

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325094

Regulamentul Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor nr. 8/6 din 26.02.2010

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334672

 Regulamentul Comisiei Națioanle a Pieței Financiare cu privire la clasificarea împrumuturilor acordate şi dobînzilor calculate de organizaţiile de microfinanţare nr. 11/1 din 14.03.2012

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342619

Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

https://ecredit.md/cadrul-normativ/nota-de-informare-privind-drepturile-subiectilor-de-date-cu-caracter-personal/

Acte interne

Extrasul din Registrul Persoanelor Juridice

Certificatul de înregistrare

Regulament privind utilizarea cardului EASY CARD

Regulament privind soluționarea petițiilor / reclamațiilor / sesizărilor de către OCN Easy Credit S.R.L.