Cadrul normativ – eCredit

Cadrul normativ

Activitatea de microfinanțare reprezintă un proces complex de interacțiuni între persoane fizice și/sau juridice pe de o parte și un participant profesionist pe piața financiară nebancară (organizație de microfinanțare) a Republicii Moldova.

Procesul în cauza este reglementat de un șir de acte normative, iar cele mai importante vi le punem la dispoziția Dumneavoastră prin accesarea următoarelor link-uri:

Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125043&lang=ro

Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară Nr. 1 din 16.03.2018

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123217&lang=ro

Legea privind contractele de credit pentru consumatori Nr. 202 din 12.07.2013

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120931&lang=ro

Legea privind protecția consumatorilor Nr. 105 din 13.03.2003

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110237&lang=ro

Legea privind Comisia Națioanală a Pieței Financiare Nr. 192 din 12.11.1998

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123202&lang=ro

Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Nr. 308 din 22.12.2017

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125309&lang=ro

Regulamentul Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor nr. 8/6 din 26.02.2010

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334672

Regulamentul Comisiei Națioanle a Pieței Financiare cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancară Nr. 60/4 din 16-12-2019

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119931&lang=ro

Regulament pr. cerințele de creditare responsabilă aplicate OCN

https://ecredit.md/wp-content/uploads/2022/09/Regulament-pr.-cerințele-de-creditare-responsabilă-aplicate-OCN.pdf

Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

https://ecredit.md/cadrul-normativ/nota-de-informare-privind-drepturile-subiectilor-de-date-cu-caracter-personal/

Chestionare pentru identificarea clientului

https://www.bnm.md/ro/content/chestionare-pentru-identificarea-clientului

Acte interne

Extrasul din Registrul Persoanelor Juridice

Certificatul de înregistrare

Extras din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate

Organigrama

Regulament privind utilizarea cardului EASY CARD

Regulament privind prestarea serviciilor de către OCN Easy Credit S.R.L.

Regulament privind soluționarea petițiilor / reclamațiilor / sesizărilor de către OCN Easy Credit S.R.L.

Regulamentul privind cadrul de administrare

Regulament privind Concursul „Poze”

Regulament privind „Cel mai bun comentariu aferent fotografiei”

Consimțământul subiectului istoriei de credit pentru solicitarea/prezentarea informației de/la biroul istoriei de credit şi accesarea informației deținute de IP „Agenția Servicii Publice”

Linia telefonică de informare pentru consumatorii de servicii financiare

 Comisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.