Condiții – eCredit

Condiții

Cerinţe generale faţă de beneficiarii împrumuturilor

Pot beneficia de împrumuturi, persoanele fizice care:

1)      sunt cetățeni ai Republicii Moldova;

2)      dispun de capacitate de exercițiu;

3)      dispun de surse de venit stabile şi suficiente pentru deservirea şi rambursarea creditului;

4)      au atins vîrsta minimală de :

* în condițiile împrumutului personal (în numerar) vîrsta minimală este de la 22 ani, şi nu au atins vîrsta de pensionare;

* în condițiile împrumutului de consum – vîrsta minimală este de la 18 ani;

* în condițiile împrumutului pentru pensionari – vîrsta pînă la 75 ani.

 

În unele cazuri, în dependență de circumstanțe, poate fi examinată posibilitatea acordării împrumuturilor persoanelor care au depășit vîrsta maximă admisă.

Pentru pensionarii din cadrul MAI și altor organe de drept, împrumuturile pot fi acordate în condițiile împrumutului personal (în numerar).

 

Documentele necesare (SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL) :

Buletinul de identitate a solicitantului și fișa de însoțire.

Buletinul de identitate însoțit de fișă trebuie să fie valabil la data solicitării împrumutului. În cazul în care buletinul este expirat împrumutul NU poate fi perfectat.

– NU puteți beneficia de împrumut, în cazul în care viza de reședință lipsește, este expirată sau retrasă;

– NU puteți beneficia de împrumut, în cazul în care au rămas mai puțin de 14 zile pînă la expirarea buletinului;

– NU puteți beneficia de împrumut, în baza pașaportului de străinătate;

– NU puteți beneficia de împrumut, în baza permisului de ședere / buletinului pentru apatrizi.

Alte documente în dependență de tipul produsului ales (pentru pensionari, gospodării țărănești, etc)

 

Atunci cînd aplicați pentru un împrumut trebuie să știți că primul lucru la care ne vom uita este istoricul Dvs, pentru a afla dacă în trecut ați reușit să Vă plătiți la timp toate datoriile.

În caz că treceți cu bine de verificarea istoricului, pentru a Vă acorda un împrumut, ne vom uita la veniturile Dvs.

Dorim să fim siguri că puteți cîștiga suficient pentru a Vă permite să plătiți ratele. În dependență de produsul de împrumut ales, putem solicita să prezentați un certificat de salariu pentru ultimile 6 luni de activitate sau alte documente care pot confirma veniturile Dvs.

 Comisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.