Bursa de merit EasyCredit – eCredit

Bursa de merit EasyCredit

EASY CREDIT SCHOLARSHIP
2018-2019

OCN „EASY CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată anunță despre acordarea bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP beneficiarilor – studenților Facultății de Drept USM și Facultății Economie Generală și Drept ASEM.
În parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept și Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultății Economie Generală și Drept instituie pentru anul academic 2018-2019, a cîte 2 burse de merit anuale, în mărime de 200 (două sute) EURO lunar pentru studenții din fiecare instituție.
Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP se instituie anual, începînd cu anul 2018.
Toate condițiile și actele necesare pentru a participa la CONCURS se publică pe pagina web:
Universității de Stat din Moldova (www.usm.md), pe panourile unformative din incinta Facultății de Drept din cadrul USM, începînd cu luna mai 2018. DESCARCĂↆ:
REGULAMENTCONSIMȚĂMÎNTCERERE DE PARTICIPARE
Academiei de Studii Economice a Moldovei (www.ase.md), pe panourile informative din incinta Facultății Economie Generală și Drept din cadrul ASEM, începând cu luna iulie 2018. DESCARCĂↆ:
REGULAMENTCONSIMȚĂMÎNTCERERE DE PARTICIPARE
Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la decanatul Facultății de Drept din cadrul USM și decanatul Facultății Economie Generală și Drept din cadrul ASEM sau pe e-mail: hr@easycredit.md.
Dosarul de participare la concurs trebuie să includă setul de acte menționat în REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019.

ATENȚIE!!! Actele pentru concurs se recepţionează pînă la 26.08.2018. Orice solicitare depusă după expirarea datei limită nu se va examina.

Toate dosarele de participare la selecție se vor examina de către angajații Întreprinderii cu Capital Străin de Microfinanțare “Easy Credit” Societate cu Răspundere Limitată, din cadrul Departamentului Juridic și Recuperare Datorii, care vor propune candidaturile selectate directorului OCNM „Easy Credit” SRL.
Directorul OCN Easy Credit SRL va aproba pînă la data de 03 septembrie 2018 beneficiarii burselor de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP.
Candidații selectați vor fi contactați de către angajații OCN Easy Credit SRL, iar lista beneficiarilor va fi publicată pe site-ul OCN Easy Credit SRL – www.ecredit.md, precum și pe site-ul și panourile informative ale Facultății de Drept din cadrul USM și Facultății Economie Generală și Drept din cadrul ASEM.
Beneficiarii selectați vor încheia cu OCN Easy Credit SRL un Contract de Sponsorizare.

AVANTAJELE Beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP:
să efectuieze orice tip de practică de specialitate în cadrul OCN Easy Credit SRL
să solicite asistența angajaților Departamentului Juridic din cadrul OCN Easy Credit SRL în activitatea sa de student, inclusiv asistență tehnică și date statistice
să solicite achitarea Bursei de merit în numerar, sau să fie distribuită la achitarea contractului pentru studiile universitare, în beneficiul USM/ASEM
beneficiarii bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP, după absolvire și la solicitare vor fi angajați în mod prioritar, în conformitate cu disponibilitatea funcțiilor vacante, în cadrul OCN Easy Credit S.R.L.

N.B. pentru a face cunoștință cu Locurile Vacante, accesează: ↆ (https://ecredit.md/posturi-vacante/)Comisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.