CÂȘTIGĂTORII EASY CREDIT SCHOLARSHIP2019-2020 – eCredit

CÂȘTIGĂTORII EASY CREDIT SCHOLARSHIP
2019-2020


O.C.N. „EASY CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată anunță despre acordarea Bursei de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP beneficiarilor – Studenților Facultății de Drept USM și Facultății Economie Generală și Drept/Facultății Finanțe ASEM.

Easy Credit continuă să susţină excelenţa în educaţie, oferind burse de studiu private în cadrul proiectului EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2019-2020. Astfel, tinerii cu program de studiu cu frecvență la zi al Facultății de Drept – USM, Facultății Finanțe, Facultății Economie Generală și Drept – ASEM vor putea beneficia de una dintre cele 4 burse (câte două pentru fiecare instituție) a câte 40 000 lei, pentru a susține și a stimula activitatea academică a studenților facultăților cu profil juridic și financiar, pentru ca ei să se concentreze asupra studiilor și performanței academice.

Proiectul EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2019-2020 are ca scop recunoaşterea talentului şi potenţialului tinerei generaţii de oameni bine pregătiți în domeniul juridic/financiar, care să completeze echipele din companii și să-și aducă aportul său în dezvoltarea continuă a acestora.

Prezentul Concurs pentru studenți face parte din proiectele demarate de către Organizația de Creditare Nebancară „Easy Credit” S.R.L., care are scopul de a susține tinerii absolvenți ce au dat dovadă de activism civic, se implică activ în activități de voluntariat și sunt sârguincioși. Bursele de Merit sunt în exclusivitate finanțate de către O.C.N. „Easy Credit” S.R.L.

BURSA DE MERIT EASY CREDIT SCHOLARSHIP SE ACORDĂ ANUAL!

Dosarul de participare la concurs trebuia să includă setul de acte menționat în REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2019-2020. Toate condițiile și actele necesare pentru a participa la CONCURS au fost publicate pe pagina web:

 • EASY CREDIT (https://ecredit.md)
 • Universității de Stat din Moldova (drept.usm.md), pe panourile unformative din incinta Facultății de Drept din cadrul USM
 • Academiei de Studii Economice a Moldovei (http://ase.md), pe panourile informative din incinta Facultății Economie Generală și Drept, și Facultății Finanțe din cadrul ASEM

Toate dosarele de participare la selecție au fost examinate de către angajații Organizației de Creditare Nebancară „Easy Credit” Societate cu Răspundere Limitată, din cadrul Departamentului Juridic și Recuperare Datorii, Departamentului Financiar și Tehnologii Informaționale, Departamentului Administrare Credite și Dezvoltare, Serviciului Resurse Umane care au propus candidaturile selectate directorului general.

Directorul general O.C.N. „Easy Credit” S.R.L. a aprobat următorii Câștigători:

Beneficiarii Bursei de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP din cadrul USM.

 • Lavric Alina studentă la Facultatea de DREPT
 • Cereteu Ana– studentă la Facultatea de DREPT

Beneficiarii Bursei de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP din cadrul ASEM. 

 • Tataroi Nicolae student la Facultatea FINANȚE
 • Șargarovschi Vlada– studentă la Facultatea FINANȚE

Lista beneficiarilor este publicată pe site-ul O.C.N. „Easy Credit” S.R.L.  – www.ecredit.md, precum și pe site-ul și panourile informative ale Facultății de Drept din cadrul USM și Facultății Economie Generală și Drept, Facultății Finanțe din cadrul ASEM. Beneficiarii selectați au încheiat cu O.C.N. „Easy Credit” S.R.L. un Contract de Sponsorizare.

AVANTAJELE Beneficiarilor bursei de merit

EASY CREDIT SCHOLARSHIP:

 • Efectuarea oricărui tip de practicăde specialitate în cadrul O.C.N. „Easy Credit” S.R.L.
 • Solicitarea asistențeiangajaților Departamentului Juridic și Recuperare Datorii, Departamentului Financiar și Tehnologii Informaționale, Departamentului Administrare Credite din cadrul O.C.N. „Easy Credit” S.R.L. în activitatea sa de student, inclusiv asistență tehnică și date statistice
 • Participarea la solicitarea O.C.N. „Easy Credit” S.R.L. la studii de piață, sondaje și alte activități extracurriculare, pe o perioadă ce nu depășește 10 ore astronomice, lunar, pe toată perioada beneficierii bursei
 • Solicitarea achitării Bursei de merit în numerar
 • Distribuirea bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP la achitarea contractuluipentru studiile universitare, în beneficiul USM/ASEM
 • Înmânarea solemnă și mediatizată a DiplomeiBURSA de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2019-2020
 • Angajareaîn mod prioritar la solicitarea bursierului și în comun acord cu Administrația Companiei, în conformitate cu disponibilitatea funcțiilor vacante, în cadrul C.N. „Easy Credit” S.R.L.

Încurajăm, toți studenții care sunt eligibili condițiilor expuse în REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2020-2021 să aplice!!!

ȘANSELE de a deveni CÂȘTIGĂTOR EASY CREDIT SCHOLARSHIP sunt EGALE pentru TOȚI aplicanții.

Vă dorim succese mari la învățătură și la aplicarea cunoștințelor, și experienței obținute în domeniul profesional.  

Conform datelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, O.C.N. „Easy Credit” S.R.L., este una din  Liderii pe piața Organizațiilor de Creditare Nebancară din Republica Moldova, fapt ce se datorează încrederii clienților noștri și a unei munci asidue a Echipei O.C.N. „Easy Credit” S.R.L.

N.B. pentru a face cunoștință cu Posturile Vacante, accesează: ↆ (AICI)

Întrebări suplimentare pot fi adresate:

 • Coordonator de proiect: dl. Leonid Voloh
 • tel.: 0- 7845-1111
 • E-Mail: hr@easycredit.md


Comisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.