CÎȘTIGĂTORIIEASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019 – eCredit

CÎȘTIGĂTORII
EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019


OCN „EASY CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată anunță despre acordarea Bursei de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP beneficiarilor – Studenților Facultății de Drept USM și Facultății Economie Generală și Drept/Facultății Finanțe ASEM.

În parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept și Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Economie Generală și Drept, și Facultatea Finanțe instituie pentru anul academic 2018-2019, a cîte 2 burse de merit anuale, în mărime de 200 (două sute) EURO lunar pentru studenții din fiecare instituție de învățămînt.

Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP se va acorda anual!

Dosarul de participare la concurs trebuia să includă setul de acte menționat în REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019. Toate condițiile și actele necesare pentru a participa la CONCURS au fost publicate pe pagina web:

 • EASY CREDIT (www.ecredit.md)
 • Universității de Stat din Moldova (www.drept.usm.md), pe panourile unformative din incinta Facultății de Drept din cadrul USM
 • Academiei de Studii Economice a Moldovei (www.ase.md), pe panourile informative din incinta Facultății Economie Generală și Drept, și Facultății Finanțe din cadrul ASEM

Toate dosarele de participare la selecție au fost examinate de către angajații Întreprinderii cu Capital Străin de Microfinanțare “Easy Credit” Societate cu Răspundere Limitată, din cadrul Departamentului Juridic și Recuperare Datorii, Departamentului Financiar, Departamentului Credite, Serviciului Resurse Umane care au propus candidaturile selectate directorului OCNM „Easy Credit” SRL.

Directorul OCN Easy Credit SRL a aprobat:

 • Beneficiarul Bursei de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP din cadrul USM.
  • Corneliu DONI student la Facultatea de DREPT
  • Valeria URSU studentă la Facultatea de DREPT
 • Beneficiarii Burselor de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP din cadrul ASEM.
  • Cristina TABUICAstudentă la Facultatea FINANȚE
  • Alina LAVRIC studentă la Facultatea ECONOMIE GENERALĂ și DREPT

Lista beneficiarilor este publicată pe site-ul OCN Easy Credit SRL – www.ecredit.md, precum și pe site-ul și panourile informative ale Facultății de Drept din cadrul USM și Facultății Economie Generală și Drept, Facultății Finanțe din cadrul ASEM. Beneficiarii selectați au încheiat cu OCN Easy Credit SRL un Contract de Sponsorizare.

 

AVANTAJELE Beneficiarilor bursei de merit

EASY CREDIT SCHOLARSHIP:

 • Efectuarea oricărui tip de practică de specialitate în cadrul OCN Easy Credit SRL
 • Solicitarea asistenței angajaților Departamentului Juridic, Departamentului Financiar, Departamentului Credite din cadrul OCN Easy Credit SRL în activitatea sa de student, inclusiv asistență tehnică și date statistice
 • Solicitarea achitării Bursei de merit în numerar
 • Distribuirea bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP la achitarea contractului pentru studiile universitare, în beneficiul USM/ASEM
 • Înmînarea solemnă și mediatizată a Diplomei BURSA de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019
 • Angajarea în mod prioritar, în conformitate cu disponibilitatea funcțiilor vacante, în cadrul OCN Easy Credit S.R.L.

Încurajăm, toți studenții care sunt eligibili condițiilor expuse în REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP să aplice!!!

ȘANSELE de a deveni CÎȘTIGĂTOR EASY CREDIT SCHOLARSHIP sunt EGALE pentru TOȚI aplicanții.

Vă dorim succese mari la învățătură. 

Conform datelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, OCN Easy Credit SRL, este Lider pe piața organizațiilor de microfinanțare din Republica Moldova, fapt ce se datorează încrederii clienților noștri și a unei munci asidue a Echipei OCN Easy Credit SRL.

N.B. pentru a face cunoștință cu Posturile Vacante, accesează: ↆ (https://ecredit.md/posturi-vacante/)

 Comisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.