Informații standard cu privire la costul și condițiile creditului (împrumut) nebancar de la OCN Easy Credit S.R.L. – eCredit

Informații standard cu privire la costul și condițiile creditului (împrumut) nebancar de la OCN Easy Credit S.R.L.

Informațiile standard despre creditul pentru consumatori:

 1. Termenul creditului: %s luni. Termenul creditului se calculează din data semnării contractului de credit pînă la data scadenței ultimei rate lunare. ATENȚIE! Dumneavoastră aveți la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice pentru a revoca contractul de credit fără a invoca motive. Termenul de revocare începe să curgă de la data încheierii contractului de credit. Pentru ca revocarea să fie efectivă înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice, Dumneavoastră trebuie să notificați O.C.N. Easy Credit S.R.L. prin mijloace care confirmă recepţionarea notificării despre intenția DVS de revocare. Termenul este considerat a fi respectat în cazul în care respectiva notificare este expediată înainte de expirarea termenului, cu condiţia să fie pe hîrtie sau pe un alt suport durabil de care dispune creditorul şi accesibil acestuia. Totodată sunteți obligat de a plăti creditorului principalul şi dobînda aferentă acestuia de la data la care creditul a fost tras pînă la data la care principalul a fost rambursat, fără nici o întîrziere nejustificată şi nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la trimiterea notificării retragerii către creditor. Dobînda se calculează în baza ratei dobînzii aferente creditului convenite. Creditorul nu este îndreptăţit la nici o altă compensaţie din partea Dumneavoastră în cazul revocării, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe nerambursabile plătite de către creditor administraţiei publice.
 2. Rata dobînzii aferente creditului: %s puncte procentuale, anual, calculat de la soldul creditului. Rata dobînzii este fixă și nu se va modifica pe toată perioada de executare a contractului.
 3. Comision de administrare: %s puncte procentuale, lunar, calculat din valoarea totală a creditului. Comisionul de administrare este fix și nu se va modifica pe toată perioada de executare a contractului.
 4. Alte costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator:
  • Comision de analiză dosar: 0 lei
  • Comision de debursare: 0%
  • Taxă de administrare cont: %s lei, lunar
  • Alte costuri: 0%
  • Comision de reeșalonare: 0 lei
  • Comision de rambursare anticipată a creditului: 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an și 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și rezilierea convenită a contractului de credit nu este mai mare de un an.

ATENȚIE! Pentru ca reducerea, la achitarea în parte a creditului să fie efectivă, Dumneavoastră trebuie să notificați O.C.N. Easy Credit S.R.L. prin mijloace care confirmă recepţionarea notificării despre aplicarea dreptului la reducere, achitarea compensației și semnînd acordul adițional la contractual de credit. La achitarea integral anticipată a creditului notificarea nu este necesară, ea fiind aplicată din oficiu.

 1. Valoarea totală a creditului: %s lei.
 2. Dobînda anuală efectivă: %s puncte procentuale. Dobînda anuală efectivă care este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursări şi costuri), viitoare sau prezente, convenite de creditor şi de consumator, fiind calculată în conformitate cu următoarea formulă matematică:

unde:

  • X – este DAE;
  • m – este numărul ultimei trageri;
  • k – este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m;
  • Ck – este valoarea tragerii k;
  • tk – este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1 = 0;
  • m’ – este numărul ultimei rambursări sau plăţi;
  • l – este numărul unei rambursări sau plăţi;
  • Dl – este cuantumul unei rambursări sau plăţi;
  • sl – este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau plăţi următoare.
 1. Valoarea totală plătibilă de către consumator: %s lei.
 2. Costul total al creditului: %s lei.
 3. Valoarea ratelor de plată (mărimea ratei lunare): %s lei.
 4. Penalități: %s lei pentru fiecare zi de întîrziere.
 5. Consultarea unei baze de date: Pentru examinarea bonității DVS și verificarea identității O.C.N. Easy Credit S.R.L., cu consimțămîntul Dumneavoastră este în drept să acceseze baza de date a Biroul de Credit S.R.L., Viascope S.R.L., Infodebit Credit Report S.R.L., Dator Co S.R.L., IP Agenția Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat și alte, după caz.

ATENȚIE

Prezentele informații standard au un caracter informativ și nu pot fi percepute drept o ofertă de contractare. Condițiile au un caracter estimativ și pot varia în funcție de un șir de factori de risc, sau cheltuieli operaționale suplimentare.Comisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.