Împrumut Easy Credit în orașul Caușeni – eCredit

Împrumut Easy Credit în orașul Caușeni

Stimați clienți,

Suntem bucuroși să Vă anunțăm că acum puteți beneficia de un împrumut de la Easy Credit SRL și în orașul Căușeni, la o altă adresă. Pe adresa nouă – orașul Căușeni, bd. Mihai Eminescu, 8, puteți solicita orice informație despre condițiile de creditare și orice altă informație relevantă.

La fel, pe adresa or. Căușeni bd. Mihai Eminescu, 8, puteți lua cunoștință cu informații privind creditele acordate consumatorilor care cuprind:

1) suma (minimă și maximă) a creditului nebancar;
2) termenul (minim și maxim) creditului nebanca;
3) rata dobânzii creditului nebancar;
4) dezvăluirea componentelor costului total al creditului nebancar;
5) dobânda anuală efectivă (DAE).
6) modul de calcul și a mărimii valorii totale plătibile de către client și penalității pentru neexecutarea obligațiilor de plată;
7) graficul – model de rambursare a creditului (anuităţi, plăți lunare în descreștere, plata la scadența finală etc.);
8) documentele necesare pentru obţinerea creditului nebancar;
9) cerinţe privind modul de garantare a creditelor nebancare de către clienți, stabilit de către organizația de creditare nebancară;
10) procedura de modificare a clauzelor contractuale;
11) dreptul la revocare a creditului nebancar și obligațiile clientului în acest caz;
12) rambursarea anticipată a creditului nebancar și mărimea compensației pentru eventualele costuri legate de rambursarea anticipată

 

OCN Easy Credit SRL are o rețea extinsă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Relocarea acestui oficiu într-un spațiu modern și spațios, se numără printre prioritățile Easy Credit pentru acest sfîrșit de an, pentru a oferi un plus de confort și de accesibilitate celor cîteva mii de clienți din regiune.

 

Vă amintim că Easy Credit SRL acordă împrumuturi persoanelor care:

1)   sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dețin buletin de identitate valabil și fișa de însoțire cu viza de domiciliu / reședință valabilă;

2)   au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au depășit vîrsta de 70 ani;

3)   au capacitate de exercițiu. Nu prezintă semne de aflare în stare de ebrietate alcoolică, narcotică, stare de afect, semne de boli mintale, etc;

4)   dispun de surse de venit stabile şi suficiente pentru deservirea şi rambursarea împrumutului;

 

Acordăm îmrumuturi persoanelor care pot prezenta sau nu certificat de salariu pentru ultimele 6 luni de activitate, precum și pensionarilor.

 

Persoanele care prezintă certificat de salariu pot beneficia de împrumuturi în sumă minimă de la 2,000 lei până la 50,000 lei, pe un termen de la 6 luni pînă la 36 luni. Perioada de grație – maxim 60 zile (2 luni).

 

Persoanele care nu pot prezenta certificat de salariu pot beneficia de împrumuturi în sumă minimă de la 2,000 lei până la 15,000 lei, pe un termen de la 4 luni pînă la 12 luni. Perioada de grație – maxim 30 zile (1 lună).

 

Pensionarii pot beneficia de împrumuturi în sumă minimă de la 2,000 lei pînă la 20,000 lei – se acordă pe un termen de la 6 luni pînă la 18 luni. Perioada de grație – maxim 45 zile.

 

După termenul împrumutului, OCN Easy Credit SRL pune la dispoziție următoarele tipuri de împrumuturi:

  1. pe termen scurt – acordate pe un termen de la 4 la 12 luni;
  2. pe termen mediu – sunt acordate pe un termen de la 12 la 24 luni;
  3. pe termen lung – sunt acordate pe un termen de la 24 la 36 luni.

 

Împrumuturile sunt acordate :

  • în numerar – în cazul în care aveți nevoie de bani, suntem mereu dispuși să vi-i acordăm fie în numerar fie prin transfer la contul bancar, deschis la una din instituțiile financiare din Republica Moldova. Nu ezitați să ne contactați la numerele de telefon sau sediile reprezentanților noștri teritoriali. La fel, suntem mereu deschiși pentru a Vă primi la unul sediile noastre din Chișinău.
  • pentru consum – dacă doriți procurarea mărfurilor sau serviciilor, însă nu dispuneți de banii în totalitate, venim cu o soluție și mai convenabilă, achitînd prețul acestora, direct furnizorului de bunuri sau servicii. În cazul dat nu este necesar să Vă deplasați la sediul nostru. După aprobare, Vă puteți bucura de bunurile sau serviciile procurate din plin, restituind împrumutul și costurile aferente în rate lunare, pe un termen de pînă la 36 luni. Pentru detalii vizitați Partenerii noștri.
  • de asemenea acordăm împrumuturi pentru persoane juridice – propunem comercianților, persoane fizice și/sau juridice să-și procure active, prin intermediul împrumuturilor noastre. În cazul în care a-ți decis să Vă deschideți o mică afacere și aveți nevoie de calculatoare, dispozitive de comunicare, sau alte bunuri necesare unei bune activități, iar bani disponibili în cont nu sunt programati pentru astfel de cheltuieli – Vă propunem o soluție favorabilă. Împrumuturi pentru consum, fără gaj, fără acte confirmative sau evaluări independente.

Pentru a beneficia de un împrumut, este necesar să depuneți o cerere de solicitare a împrumutului la unul din sediile noastre sau on-line pe site-ul www.ecredit.md . La cerere urmează să anexați copia buletinului de identitate valabil și fișa de însoțire cu viza de domiciliu / reședință valabilă. În dependență de tipul împrumutului solicitat urmează să anexați și documente confirmative (certificat de salariu, extrase bancare, alte acte care dovedesc sursele de venit suficiente pentru deservirea şi rambursarea împrumutului. Pensionarii anexează carnetul de pensionar).

eCredit fii fericit !!!Comisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.