Oficiu nou în mun. Orhei – eCredit

Oficiu nou în mun. Orhei


OCN Easy Credit SRL, continuă să-și modernizeze oficiile secundare din teritoriu, dezvoltînd echilibrat toate canalele de vînzare.
Punctul de contact cu clientul este în continuare foarte important pentru un anumit segment de clientelă, pentru care oferirea consultațiilor de către un expert, rămîne un factor important în alegerea unui produs sau serviciu potrivit.

Așadar OCN Easy Credit SRL își propune să ofere, în sediul str. Vasile Lupu, 21b, clienților din mun. Orhei produse simple, ușor de înțeles, într-o manieră transparentă și promptă.

Cu o abordare axată pe transparență și parteneriat.

Pentru informații suplimentare, va stăm la dispoziție cu plăcere!

0235-84880 078484880 078484880 079711646 079711646Comisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.