Înmînarea BURSEI de MERIT Easy Credit 2018-2019 și DIPLOMELOR studenților desemnați din cadrul USM și ASEM – eCredit

Înmînarea BURSEI de MERIT Easy Credit 2018-2019 și DIPLOMELOR studenților desemnați din cadrul USM și ASEM


Înmînarea BURSEI de MERIT Easy Credit 2018-2019 și DIPLOMELOR studenților desemnați din cadrul USM și ASEM

 Organizația de Microfinanțare „Easy Credit” S.R.L. a selectat patru studenți ai facultăților de Drept și Economie, care vor beneficia de bursă de merit pe perioada anului de studii 2018-2019, pentru rezultatele obținute. Dintre aceștia, doi studenți sunt din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova și alți doi studenți ai Universității de Stat din Moldova. Beneficiarilor li s-a înmînat diplome în cadrul unor ceremonii oficiale, ce au avut loc la USM și ASEM.

31.10.2018, în cadrul ședinței Senatului, a avut loc premierea studenților Academiei de Studii Economice.

Beneficiarii Burselor de Merit Easy Credit Scholarship din cadrul ASEM sunt:

  • Cristina Tabuica– studentă la Facultatea Finanțe;
  • Alina Lavric – studentă laFacultatea Economie Generală și Drept.

Studenții USM au fost premiați în cadrul Consiliului Facultății de Drept, care a avut loc pe data de 19 septembrie.Beneficiarii desemnați ai bursei Easy Credit Scholarship din cadrul USM sunt:

  • Valeria Ursu – studentă Facultatea de Drept USM;
  • Corneliu Doni – student Facultatea de Drept USM.Concursul pentru studenți face parte din proiectele demarate de către Organizația de Microfinanțare „Easy Credit” S.R.L. Acesta are scopul de a susține tinerii absolvenți care dau dovadă de sîrguință, se implică activ în activități de voluntariat și dau dovadă de activism civic. Bursele de Merit sunt în exclusivitate finanțate de către OCN Easy Credit SRL.

 

Compania anunță că și pentru anul academic 2019-2020, la fel, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept și Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Economie Generală și Drept, și Facultatea Finanțe, vor fi acordate cîte două burse de merit, anual pentru fiecare instituție de învățămînt. Acestea sunt în mărime de 200 de EURO lunar, plătiți în monedă națională. Studenții interesați să participe la concurs pot lua cunoștință cu prevederile Regulamentului privind selectarea beneficiarilor pe adresa www.ecredit.md.

 

„Credem, că prin acordarea Burselor de Merit, studenții capabili și care au o tendință spre o dezvoltare profesională vor obţine un suport financiar necesar, îndeosebi la parcurgerea utlimilor pași din viața studențească pînă la – ABSOLVIRE. Astfel, problemele de planul financiar al studenților să fie excluse în limitele posibile și cu toată atenția și capacitățile sale să se orienteze spre susținerea Tezei și Examenelor de Licență, ceea ce le va fi de mare folos în integrarea profesională”, spune Victor GAMARȚ, Director OCN Easy Credit SRL.

AVANTAJELE Beneficiarilor bursei de merit

EASY CREDIT SCHOLARSHIP:

  • Efectuarea oricărui tip de practică de specialitate în cadrul OCN Easy Credit SRL
  • Solicitarea asistenței angajaților Departamentului Juridic, Departamentului Financiar, Departamentului Credite din cadrul OCN Easy Credit SRL în activitatea sa de student, inclusiv asistență tehnică și date statistice
  • Solicitarea achitării Bursei de merit în numerar
  • Distribuirea bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP la achitarea contractului pentru studiile universitare, în beneficiul USM/ASEM
  • Înmînarea solemnă și mediatizată a Diplomei BURSA de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019
  • Angajarea în mod prioritar, în conformitate cu disponibilitatea funcțiilor vacante, în cadrul OCN Easy Credit S.R.L.

 

Încurajăm, toți studenții, care sunt eligibili condițiilor expuse în REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP să aplice!!!

ȘANSELE de a deveni CÎȘTIGĂTOR EASY CREDIT SCHOLARSHIP sunt EGALE pentru TOȚI aplicanții.

 

Pentru informaţie suplimentară, vă rugăm să vizitaţi https://ecredit.md/news/cistigatorii-easy-credit-scholarship-2018-2019/ și https://ecredit.md/news/bursa-de-merit-easycredit/ sau apelaţi persoana de contact Leonid VOLOH, HR Manager, tel. (+373) 7845-1111.

 

Conform datelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, OCN Easy Credit SRL este unul din liderii sectorului financiar nebancar din Republica Moldova.

 

N.B. pentru a face cunoștință cu Posturile Vacante, accesează: (https://ecredit.md/posturi-vacante/)

Regulamentul concursului anual, actele necesare pentru participare le găsăţi pe: www.ecredit.mdComisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.