Oferte – eCredit

Oferte

Easy Credit oferă credite inclusiv pentru:

Pensionari

Cine poate beneficia de acest tip de împrumut:

persoanele fizice care au atins vîrsta de pensionare (pînă la 75 ani). În dependență de circumstanțe poate fi examinată posibilitatea acordării împrumuturilor persoanelor care au depășit vîrsta maximă admisă

Documente necesare:

  • buletinul de identitate (valabil) cu fișa de însoțire (cu domiciliu sau viză de reședință valabilă)
  • carnetul de pensionar

Scopul împrumutului: scopuri diverse

Suma împrumutului: de la 2.000 lei pînă la 20.000 lei

Termenul: de la 6 luni pînă la 18 luni

Perioada de grație (data primei plăți): maxim 45 zile după data încheierii contractului

Deținătorii de gospodării țărănești

Cine poate beneficia de acest tip de împrumut:

Persoanele fizice care dețin gospodării ţărănești – adică întreprinderi individuale, bazate pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.

Documente necesare:

  • buletinul de identitate (valabil) cu fișa de însoțire (cu domiciliu sau viză de reședință valabilă);
  • extras din Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti – de la Primărie (pentru gospodării ţărăneşti);
  • declaraţiile cu privire la venituri pentru ultimul an de gestiune (cu avizul de recepţionare al organului abilitat în acest sens de Legea contabilităţii (în cazul în care prezentarea rapoartelor financiare organului abilitat este prevăzută de legea menţionată)

Scopul împrumutului: scopuri diverse

Suma împrumutului: de la 2.000 lei pînă la 60.000 lei

Termenul: de la 6 luni pînă la 24 luni

Perioada de grație (data primei plăți): maxim 60 zile după data încheierii contractului

Deținătorii de patente

Persoanele care activează peste hotareComisia Națională a Pieței Financiare

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, www.cnpf.md

Reclamațiile pot fi depuse: prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 - tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.